coldplayedlove

44 teksty – auto­rem jest col­dplayed­lo­ve.

Wiel­kie miłości mi­jają się w ciszy. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 12 października 2013, 23:20

W całym tym pośpie­chu nie zauważyłam na­wet, że stoję w miejscu. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 15 czerwca 2013, 23:44

Żeby cho­ciaż z in­ne­go po­wodu przyszło mi płakać, a tu co wieczór ta sa­ma opowieść... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 maja 2013, 23:31

Bez­silność jest jak nie mające końca spa­danie w dół, osiada­nie na sa­mym dnie na pół od­dechu tyl­ko, by znów spa­dać w nieskończoność. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 14 maja 2013, 23:29

W le­sie koją dźwięki, nie cisza. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 7 maja 2013, 22:32

Późną nocą jes­tem, gdzie mnie nie ma. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 28 kwietnia 2013, 23:21

Pus­te ser­ca biją wolniej. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 4 kwietnia 2013, 22:34

Ten tyl­ko smu­tek zro­zumie, który wypłakał wszys­tkie łzy. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 czerwca 2010, 22:25

Jeśli is­tnieją ja­kieś gra­nice bez­radności, to właśnie przek­roczyłam je wszys­tkie, jed­nym tyl­ko susem. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 czerwca 2010, 14:08

Gdy wiesz, że żad­na po­moc nie na­dej­dzie, je­dyne, co po­zos­ta­je Ci zro­bić, to czekać.
Wytrwale.
Na jakąkol­wiek zmianę. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 czerwca 2010, 10:03

coldplayedlove

Pull me out from inside. I am ready.

Zeszyty
  • ... – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

coldplayedlove

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność